Ondersteuning aanvraag Vitaliteitscampus

Portfolio dienstverlening

Vraag

In het Noorden is sprake van een forse krimp, vergrijzing & ontgroening en inwoners zij over het algemeen minder gezond dan in de rest van Nederland. In de gezondheidszorg zien we een transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. ‘Vitaliteit’ wordt hierbij een belangrijk kernbegrip. GroningenVitaal! en de Vitaliteitscampus is een samenwerkingsverband onder leiding van onderwijsorganisatie Alfa College. Aan Aletta Advies werd hulp gevraagd bij het onderbouwen van een RIF-aanvraag voor een 10 jarig ontwikkelplan.

Aanpak

Via haar netwerk koppelde Aletta Advies een ervaren onderzoeker op het gebied van leefstijl en gezondheid aan het werkteam dat de aanvraag voorbereidde. Onze expert leverde een onderbouwing van de plannen met kerncijfers over vitaliteit in de regio, ontwikkelde een concept voor monitoring en evaluatie van het plan en was betrokken bij de eindredactie van de aanvraag.

Resultaat

Een vernieuwde RIF-aanvraag die met succes werd ingediend.

‘Op 1 april 2021 gaan we van start met het programma de Vitaliteitscampus. Van papier naar uitvoering!’

Over de klant

Aletta advies

Aletta Advies koppelt vragen uit de praktijk aan de meest recente wetenschappelijke inzichten en methoden. Op deze manier worden oplossingen gecreëerd die gestoeld zijn op bewezen concepten. Zo brengen we wetenschap in de praktijk.
Aletta Advies biedt een netwerk met toegang tot de wetenschappelijke kennis van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de academische partners van de Aletta Jacobs School of Public Health.

Dienstverlening

Laatste nieuws