Gemeente Groningen

Portfolio dienstverlening

Vraag

De Gemeente Groningen is opdrachtgever van de volgende drie projecten in de wijken Lewenborg en Beijum: Kansrijk OOST 2.0, Kansrijke Start Beijum en Iedereen doet mee in Beijum. Kansrijke Start Beijum richt zich op de eerste 1000 dagen van kinderen in kwetsbare huishoudens en Kansrijk OOST 2.0 stelt zich als doel om over een periode van 10 jaar intergenerationele armoede in 600 huishoudens te voorkomen en doorbreken. Iedereen doet mee richt zich op doelstellingen die de sociale cohesie in de wijk vergroten, zoals minder eenzaamheid, sociale activering, verbinden van formele en informele initiatieven, goede voorzieningen. De drie projecten willen werken met een lerende evaluatie, waarbij het proces en de samenwerking centraal staat en ook monitoring en evaluatie op basis van data wordt toegepast.

De aanpak

In maatwerktrajecten begeleidt Aletta Advies het inrichten van de evaluatiecyclus. Centraal staat een stappenplan waarin samen met betrokkenen de ambities, doelstellingen, randvoorwaarden en andere voor de voortgang van het project belangrijke zaken worden uitgewerkt. Samen met het team wordt uitgewerkt welke informatie nodig is om te verzamelen tijdens het project om te volgen of doelstellingen worden behaald. Dit betreft zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Onder begeleiding ontwerpt het team zo zelf een kader voor de evaluatie. Halfjaarlijks begeleidt Aletta Advies de lerende evaluatie.

Het resultaat

De bij de projecten betrokkenen zijn dat evalueren meer is dan het verzamelen van data. Ze ontdekken samen welke doelstellingen ze nastreven en op welke zaken ze extra kunnen letten. Het verzamelen van informatie geschiedt door het projectteam. Halfjaarlijks helpt Aletta om terug te grijpen op de geformuleerde ambities en doelstellingen en effectief in dialoog te gaan over behaalde resultaten, zowel in het proces van samenwerken als in de wijken.

“Fijn dat we veel ruimte maken voor story telling, in combinatie met data. Uiteindelijk willen we vooral van de huishoudens horen of hun situatie verbetert.”

Over de klant

Aletta advies

Aletta Advies koppelt vragen uit de praktijk aan de meest recente wetenschappelijke inzichten en methoden. Op deze manier worden oplossingen gecreëerd die gestoeld zijn op bewezen concepten. Zo brengen we wetenschap in de praktijk.
Aletta Advies biedt een netwerk met toegang tot de wetenschappelijke kennis van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de academische partners van de Aletta Jacobs School of Public Health.

Dienstverlening

Laatste nieuws