Zorgtafels Groninger Zorgakkoord

Portfolio dienstverlening

Vraag

Om ervoor te zorgen dat Groningers die zorg nodig hebben, kunnen wonen en leven in een veilige, geborgen omgeving, hebben het Rijk, zorginstellingen, zorgverzekeraars en Nationaal Coördinator Groningen een zorgprogramma opgezet. Met de uitvoering van dit programma kunnen zorgvoorzieningen in dorpen behouden blijven en kan zorg zoveel mogelijk geleverd worden in de eigen omgeving. Er wordt geïnvesteerd in aardbevingsbestendige en levensloopbestendige zorggebouwen. Bij de ontwikkeling van deze gebouwen is aandacht voor duurzaamheid en voldoende groen in de omgeving; zo wordt bijgedragen aan de biodiversiteit, klimaatverbetering en leefbaarheid.

Met het Groninger Zorgakkoord slaan 20 partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen. De samenwerkingsafspraken zijn tevens een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorgsector. Deze vernieuwingen zijn belegd bij een aantal ‘zorgtafels’. Aan Aletta Advies werd gevraagd om een rol te vervullen bij de zorgtafels ‘Nieuwe Coalities in de Zorg’ en ‘Sociaal Ondernemerschap en Duurzaamheid’.

Aanpak

De zorgtafels werden in 2020  begeleid door twee leden van het projectteam van het Groninger Zorgakkoord en twee procesbegeleiders die via Aletta Advies werden ingeschakeld. Onze taken waren gericht op het praktisch  ondersteunen van de zorgtafels met uitzoekwerk, procesbegeleiding, reflectie op de resultaten en het leveren van resultaat. Toen de (in totaal zeven) tafels tot een afronding waren gekomen, verzorgde Aletta Advies een eindrapportage van de opbrengsten van alle tafels.

Resultaat

Resultaatgerichte zorgtafels en een concrete eindrapportage met de opbrengsten.

“De kennistafels inspireren, denken na over de betekenis van innovatie en voeden de projectleiders met inzichten”

Over de klant

Aletta advies

Aletta Advies koppelt vragen uit de praktijk aan de meest recente wetenschappelijke inzichten en methoden. Op deze manier worden oplossingen gecreëerd die gestoeld zijn op bewezen concepten. Zo brengen we wetenschap in de praktijk.
Aletta Advies biedt een netwerk met toegang tot de wetenschappelijke kennis van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en de academische partners van de Aletta Jacobs School of Public Health.

Dienstverlening

Laatste nieuws